Actes de celebració del 50è aniversari del SCIC

Els actes de celebració dels 50 anys del SCIC prenen forma

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/65326/actes/celebracio/dels/50/anys/secretariat/corals/infantils/catalunya/prenen/forma

Anuncis